Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Javni natečaj za izbor inovativnih arhitekturnih in oblikovalskih rešitev za umestitev elementov branja v javni prostor

Natečaj razpisuje Andragoški center Slovenije

  • Objavljeno
    14. 9. 2022
  • Rubrika
    Splošno

Andragoški center Slovenije razpisuje Javni natečaj za izbor inovativnih arhitekturnih in oblikovalskih rešitev za umestitev elementov branja v javni prostor, ki ima namen spodbuditi odrasle k branju za užitek. Andragoški center Slovenije je osrednja nacionalna ustanova za raziskovanje, razvoj, informiranje in promocijo izobraževanja odraslih.

Predmet javnega natečaja je izbor najboljše idejne zasnove arhitekturnih in/ali oblikovalskih elementov za promocijo in spodbujanje branja v zunanjem ali notranjem javnem prostoru. Ti elementi naj najširšo populacijo spodbujajo k odkrivanju branja kot vsakdanje prakse, ki človeka bogati, zvišuje kakovost njegovega življenja in ga ustvarjalno povezuje z drugimi ljudmi.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, tudi študenti, ki izpolnjujejo pogoje natečaja.

Prijava je odprta do ponedeljka, 10. oktobra 2022, do 12. ure.

Natečaj je objavljen na spletnih straneh Andragoškega centra.