Vurnikova študentska nagrada za leto 2024

Vurnikova študentska nagrada se za celotni študijski opus podeli študentkam/študentom 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študijskega programa arhitektura (UL FA), 1. in 2. letnika drugostopenjskega študijskega programa urbanizem (UL FA) in 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa arhitektura (UM FGPA). Podeljena bo ena Vurnikova študentska nagrada in dve enakovredni priznanji.

  • Objavljeno
    22. 4. 2024
Vurnikova študentska nagrada za leto 2024

Ob 100. obletnici visokošolskega študija arhitekture na Slovenskem, ki je bil organiziran na pobudo arhitekta Ivana Vurnika, so Center arhitekture Slovenije, Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru leta 2018 ustanovili Vurnikovo študentsko nagrado za perspektivno študentko/študenta arhitekture ali urbanizma.

Vurnikova študentska nagrada se za celotni študijski opus podeli študentkam/študentom 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študijskega programa arhitektura (UL FA), 1. in 2. letnika drugostopenjskega študijskega programa urbanizem (UL FA) in 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa arhitektura (UM FGPA). Podeljena bo ena Vurnikova študentska nagrada in dve enakovredni priznanji.

Nagrada je častna in finančna (vrednost prve nagrade je 1500 EUR neto) in namenjena študijskemu potovanju. Dobitnik/dobitnica Vurnikove študentske nagrade bo v okviru naslednjih Vurnikovih dni pripravil predavanje z vtisi s potovanja. Podeli se tudi dve častni priznanji v vrednosti 300 EUR neto, ki za prejemnico/prejemnika ne predstavlja obveznosti.

Vurnikova študentska nagrada je kot priznanje za perspektivnega študenta arhitekture bila ustanovljena na pobudo Centra arhitekture Slovenije ob skorajšnji stoletnici ustanovitve oddelka za arhitekturo na Tehnični fakulteti v Ljubljani za katerega je bil zaslužen arhitekt Ivan Vurnik (1884-1971), leta 2018.

Nagrada, ki so jo tako idejno kot finančno podprli Krajevna skupnost Radovljica, Občina Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, je častna in finančna.

Člani strokovne žirije za VURNIKOVO ŠTUDENTSKO NAGRADO 2024:

  • Jurij Kobe, arhitekt – ATELIERarhitekti, Slovenija

Diplomiral pri prof. E. Ravnikarju na Univerzi v Ljubljani. Med študijem še študij filozofije v Ljubljani, obisk AA School of Architecture v Londonu. Arhitekturno projektira od 1975. Prejel nagrade Plečnikovega, Prešernovega, Piranesijevega sklada, Finalist Nagrade Mies van der Rohe. Od 2002 do 2017 profesor na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, predmeti Arhitekturno projektiranje, oprema prostora, Barvne študije. Vmes predavanja na univerzah v Rimu, Pescari, Trstu, Ferrari, na Floridi Tampa, Gainsville. https://www.atelierarhitekti.si/

  • Silvia Bocus, arhitektka – Studio Bocus de Luigi Architetti, Italija

Diplomirala je na Fakulteti za arhitekturo v Benetkah leta 1995 in takoj začela sodelovati s studiem v zgodovinskem središču Benetk ter nekaterimi podjetji v Padovi in ​​Vidmu, kjer je pridobila veliko izkušenj na področju projektiranja in vodenja gradnje, zlasti pri obnovi in ​​ponovni uporabi stavbne dediščine. Hkrati razvija svojo dejavnost tudi na področju notranjega dizajna stanovanjskih, pisarniških in javnih prostorov. Leta 2005 je ustanovila lastni atelje v Benetkah, s katerim nadaljuje delo na področju načrtovanja, vodenja gradnje in svetovanja tako pri prenovi, obnovi in ​​ponovni uporabi arhitekture, kot tudi pri novi gradnji. Od januarja 2013 je članica Društva beneških arhitektov. Od decembra 2021 je članica teritorialnega disciplinskega sveta province Treviso s pristojnostmi tudi nad Redoma arhitektov province Belluno in Benetke. Od decembra 2023 je članica Beneške sekcije AIDIA (Italijansko združenje inženirk in arhitektk). https://www.bocusdeluigi.altervista.org/Profili_Professionali.htm

  • Matej Kučina, krajinski arhitekt – Bruto, krajinska arhitektura, d.o.o., Slovenija

Matej Kučina je krajinski arhitekt, ustanovitelj in vodja biroja Bruto krajinska arhitektura. Skupaj s sodelavci se ukvarja z oblikovanjem urbanega in naravnega prostora. V svojem več kot 20-letnem delovanju je zasnoval številne projekte zelo širokega spektra, od zasebnih vrtov in javnih parkov do umeščanja večjih infrastrukturnih objektov v prostor. Za svoje delo je prejel številne nagrade tako doma kot v tujini, med drugim je prejemnik treh zlatih svinčnikov za dosežke na področju arhitekture in prostorskega načrtovanja. https://bruto.si/

  • Aleš Žmavc, arhitekt – od-do arhitektura, Slovenija

Kot arhitekt se Aleš zavezuje k ustvarjanju trajnostnih in inovativnih projektov, ki so odgovorni do okolja in družbe. Po končanem magistrskem študiju arhitekture na Univerzi v Ljubljani je soustanovil arhitekturno projektantsko podjetje “od-do arhitektura”. Aleševo delo je usmerjeno v visokokakovostne stanovanjske in javne projekte, pri čemer je trajnost jedro njegovega projektantskega dela. Stremi k ustvarjanju projektov, ki ne le izpolnjujejo potrebe strank, ampak imajo tudi pozitiven vpliv na skupnost in okolje, v katerem so zgrajeni. V praksi stremi k uporabi holističnega pristopa k arhitekturi, ki združuje oblikovanje, inženirsko znanje in finančne perspektive. Za svoje delo je skupaj s soavtorji prejel tudi nagrado Zlati svinčnik s strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije za celovito prenovo in prizidavo vrtca Pedenjped Učanjak v Ljubljani. Poleg dela v praksi Aleš svoje znanje nadgrajuje z izobraževanjem v okviru Saïd Business School na Univerzi v Oxfordu, kjer je zaključil program razvoja nepremičnin, in trenutno opravlja podiplomski študij s področja poslovnih strategij. https://od-do.eu/

PRIJAVA NA RAZPIS:

Študentke/študenti pripravijo:

Osebno mapo (format A4, največ 50 strani in ne več kot 15 projektov)
– predstavitev vsakega projekta mora zajemati: naslov projekta, navedbo sodelavcev študentov, mentorjev, asistentov in kratek opis, ki naj bo v slovenskem in angleškem jeziku
–  v osebno mapo ne sme biti vključena magistrska naloga
–  poslati je treba samo digitalno verzijo v formatu pdf, vektorsko (CD ali USB ključek)

Avtorski esej o arhitekturi, krajinski arhitekturi in/ali urbanizmu (priporočeno 7000-10 000 znakov brez presledkov v slovenskem in angleškem jeziku).
–  esej mora v obeh jezikih imeti vidno označen en ali več odlomkov, ki jih študent želi v katalogu Vurnikove študentske nagrade izpostaviti. Vsi odlomki skupaj ne smejo presegati 2500 znakov (s presledki).
–  poslati je treba samo digitalno verzijo v formatu doc in pdf (CD ali USB ključek).