URBAN STUDIES (REKA): PREDSTAVITEV ODPRTEGA RAZPISA ZA VPIS V NOV ŠTUDIJSKI PROGRAM 2024/2026

URBAN STUDIES v Reki je objavil odprt razpis za prijavo nove generacije študentov v študijskem letu 2024/2026!

  • Objavljeno
    13. 6. 2024
URBAN STUDIES (REKA): PREDSTAVITEV ODPRTEGA RAZPISA ZA VPIS V NOV ŠTUDIJSKI PROGRAM 2024/2026

URBAN STUDIES je interdisciplinarni specialistični študijski program o prostorskem in strateškem oblikovanju kompleksnih urbanih sistemov, pojavov in transformacij, ki ga izvaja in razvija DELTALAB – Center za urbano tranzicijo, arhitekturo in urbanizem na Univerzi v Reki. 

URBAN STUDIES je namenjen vsem, katerih raziskave in prakse vplivajo na grajeno in programirano okolje, strateško načrtovanje, infrastrukturne zmogljivosti in kolektivne zamisli. 

Poudarek študijskega programa URBAN STUDIES je na hibridnosti, mreženju, prilagodljivosti in nepredvidljivosti, z namenom, da v kontekstu različnih sodobnih kriz razvija odprte, vključujoče in odporne urbane sisteme. 

Predstavitev odprtega razpisa za nov študijski program bo vodila vodja URBAN STUDIES, Doc. art. Ida Križaj Leko, dne 20. junija ob 18:00 uri v Predavalnici 2 na  Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Vabimo vse zainteresirane, da se pridružijo predstavitvi in pogovoru!

Več informacij o študiju in postopku prijave na URBAN STUDIES najdete na: https://deltalab.hr/en/urban-studies/  (Razpis je odprt do 15. septembra 2024)