Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Sveže branje!/Just Released: AR 2022 “Oblika upora”/”Form of Resistance”

Pravkar je izšla revija AR/ARHITEKTURA, RAZISKAVE 2022 z naslovom "Oblika upora", ki je financirana s strani Fakultete za arhitekturo. Uživajte v prebiranju! Just Released and Available: AR/ARCHITECTURE, RESEARCH 2022 "Form of Resistance". Enjoy!

  • Objavljeno
    30. 12. 2022
Sveže branje!/Just Released: AR 2022

Dostop v slovenščini: https://ar.fa.uni-lj.si/si/

Dostop v angleščini: https://ar.fa.uni-lj.si