Študentski natečaj Študijsko okolje prihodnosti

Sodelujte pri oblikovanju prostora nove večuporabne predavalnice na UL FA!

  • Objavljeno
    23. 9. 2022
Študentski natečaj Študijsko okolje prihodnosti

******

OBVESTILO ZA VSE SODELUJOČE NA NATEČAJU ŠTUDIJSKO OKOLJE PRIHODNOSTI

Merilo makete za oddajo je 1:25 (in ne 1:20, kot prvotno zapisano v navodilih)! 3d print prostora, v katerega se bo vstavljalo makete, si lahko ogledate pri g. Samotu Kralju. Podloga, ki ste jo prevzeli v vratarnici je veljavna, saj je bila izdelana v merilu 1:25. Zaradi spremembe pri merilu makete, je rok za oddajo podaljšan za 1 dan in sicer do torka, 8. 11. ob 16:00. Lokacija oddaje ostaja vratarnica.

Če imate maketo v merilu 1:20 slučajno že izdelano, jo lahko tudi oddate in jo bomo po potrebi kasneje izdelali v pravem merilu.

Vsem natečajnikom se opravičujemo za komplikacijo!

******

Študentski natečaj za Študijsko okolje prihodnosti želi študente arhitekture in urbanizma vzpodbuditi k razmisleku o optimalnem, vzpodbudnem in kvalitetno zasnovanem večnamenskem študijskem prostoru, v katerem bi želeli študirati tudi sami. Na Fakulteti za arhitekturo UL se soočamo s pomanjkanjem prostorov za izvajanje študijskega procesa na različnih nivojih. Nova predavalnica 2 naj bi predstavljala vez med raznolikimi procesi učenja in poučevanja – prostor, ki se ga lahko na hitro in enostavno prilagodi različnim potrebam in se aktivno uporablja preko  celotnega dne in študijskega leta.

Kdo?

Na študentskem natečaju lahko sodelujejo študentke in študenti vseh letnikov študijskih programov EMŠA, UŠU in MŠU, ki so na dan oddaje natečaja vpisani na UL FA; sodelujejo lahko posamezniki ali avtorske skupine (do 4 člani v avtorski skupini). V avtorskih skupinah so lahko vključeni poleg študentov UL FA tudi študentje, ki so vpisani na študij na drugi fakulteti v okviru Univerze v Ljubljani, vendar pa njihovo število ne sme presegati 50% števila članov avtorske skupine.

Kdaj?

Rok za oddajo natečaja je podaljšan do 7. 11. 2022 ob 16:00. Več o oddaji natečajnih predlogov si lahko preberete v natečajni nalogi.

Ocenjevalna komisija

Prof. dr. Matej Blenkuš, dekan UL FA

Aljoša Dekleva, u.d.i.a., M. Arch (AADist)

Izr. prof. mag. Polona Filipič Gorenšek, UL FA

Asist. Ana Kreč, m.i.a., UL FA

Izr. prof. Rok Kuhar u.d.i.a., UL ALUO

Nagrade

  • 1. nagrada         1000,00 eur
  • 2. nagrada         700,00 eur
  • 3. nagrada         500,00 eur

Vsi zneski so navedeni v neto vrednostih.

Kaj?

Več o vsebini natečaja in gradivih za oddajo natečajnih predlogov si preberite na spodnjih povezavah.

Vprašanja?

Tukaj bomo javno objavljali prispela natečajna vprašanja in odgovore. Vprašanja lahko zastavite do vključno 28. 10. 2022 preko e-naslova natecaj@fa.uni-lj.si.