Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Študentski natečaj Študijsko okolje prihodnosti

Sodelujte pri oblikovanju prostora nove večuporabne predavalnice na UL FA! Študentski natečaj za Študijsko okolje prihodnosti želi študente arhitekture in urbanizma vzpodbuditi k razmisleku o optimalnem, vzpodbudnem in kvalitetno zasnovanem večnamenskem študijskem prostoru, v katerem bi želeli študirati tudi sami. Na Fakulteti za arhitekturo UL se soočamo s pomanjkanjem prostorov za izvajanje študijskega procesa na […]

  • Objavljeno
    23. 9. 2022
Študentski natečaj Študijsko okolje prihodnosti

Sodelujte pri oblikovanju prostora nove večuporabne predavalnice na UL FA!

Študentski natečaj za Študijsko okolje prihodnosti želi študente arhitekture in urbanizma vzpodbuditi k razmisleku o optimalnem, vzpodbudnem in kvalitetno zasnovanem večnamenskem študijskem prostoru, v katerem bi želeli študirati tudi sami. Na Fakulteti za arhitekturo UL se soočamo s pomanjkanjem prostorov za izvajanje študijskega procesa na različnih nivojih. Nova predavalnica 2 naj bi predstavljala vez med raznolikimi procesi učenja in poučevanja – prostor, ki se ga lahko na hitro in enostavno prilagodi različnim potrebam in se aktivno uporablja preko  celotnega dne in študijskega leta.

Kdo?

Na študentskem natečaju lahko sodelujejo študentke in študenti vseh letnikov študijskih programov EMŠA, UŠU in MŠU, ki so na dan oddaje natečaja vpisani na UL FA; sodelujejo lahko posamezniki ali avtorske skupine (do 4 člani v avtorski skupini). V avtorskih skupinah so lahko vključeni poleg študentov UL FA tudi študentje, ki so vpisani na študij na drugi fakulteti v okviru Univerze v Ljubljani, vendar pa njihovo število ne sme presegati 50% števila članov avtorske skupine.

Kdaj?

Oddaja natečaja do 27. 10. 2022 ob 16:00.

Ocenjevalna komisija

Prof. dr. Matej Blenkuš, dekan UL FA

Aljoša Dekleva, u.d.i.a., M. Arch (AADist)

Izr. prof. mag. Polona Filipič Gorenšek, UL FA

Asist. Ana Kreč, m.i.a., UL FA

Izr. prof. Rok Kuhar u.d.i.a., UL ALUO

Nagrade

  • 1. nagrada         1000,00 eur
  • 2. nagrada         700,00 eur
  • 3. nagrada         500,00 eur

Vsi zneski so navedeni v neto vrednostih.

Kaj?

Več o vsebini natečaja in gradivih za oddajo natečajnih predlogov si preberite na spodnjih povezavah.

Vprašanja?

Tukaj bomo javno objavljali prispela natečajna vprašanja in odgovore. Vprašanja lahko zastavite do vključno 21. 10. 2022 preko e-naslova natecaj@fa.uni-lj.si.