Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Srečanje mladih talentov z uveljavljenimi akterji na konferenci LINA

Na Fakulteti za arhitekturo se je oktobra 2022 odvila prva letna konferenca Evropske arhitekturne platforme LINA, na kateri se je predstavilo 25 štipendistov, izbranih med več kot 200 prijavitelji prvega razpisa platforme LINA. Ta bo odslej potekal letno: je orodje za izbor, kasneje pa tudi promocijo uveljavljajočih se talentov. Cilj platforme LINA je tkanje tesnih […]

  • Objavljeno
    7. 12. 2022
Srečanje mladih talentov z uveljavljenimi akterji na konferenci LINA

Na Fakulteti za arhitekturo se je oktobra 2022 odvila prva letna konferenca Evropske arhitekturne platforme LINA, na kateri se je predstavilo 25 štipendistov, izbranih med več kot 200 prijavitelji prvega razpisa platforme LINA. Ta bo odslej potekal letno: je orodje za izbor, kasneje pa tudi promocijo uveljavljajočih se talentov. Cilj platforme LINA je tkanje tesnih vezi med začetniki in uveljavljenimi akterji: ustvarjanje priložnosti za širjenje idej, prek njih pa mobilizacija arhitekturnega sektorja za aktivno soočanje z okoljsko krizo. K prijavi na prihajajočih razpisih, ki bodo izhajali vsako poletje, so vabljeni tudi diplomanti Fakultete za arhitekturo UL.

Konferenco so otvorili pozivi arhitektom, odločevalcem in predstavnikom industrij za upočasnjevanje rasti: planet namreč ne zmore več slediti tempu ekonomskega razvoja. Dr. Janez Potočnik, sopredsednik Mednarodne komisije za vire Okoljskega programa Združenih narodov, je poudaril pomen oddvojevanja kazalnikov rasti od porabe virov ter spodbujanja industrije k minimizaciji izrabe resursov. Sarah Ichioka, strateginja in urbanistka, je predstavila konkretne primere dobrih praks in sprememb v naravnanosti arhitektov samih: pravi, da je treba spodbujati aktivno etično držo in zoperstavljanje ustaljenim praksam mogočega. Arhitekti morajo oblikovati v dobro vseh živečih na zemlji, ne le človeške vrste. Arhitekta in profesorja Milica Topalović in dr. Florian Hertweck sta skupaj z urednikom Markusom Kriegerjem predstavila svojo raziskavo The Great Repair (Veliko popravilo) o oblikovanju kot orodju za popravljanje družbene in okoljske škode. Poudarili so, da je arhitekturna stroka sama potrebna popravila, predvsem ko pride do poučevanja in raziskovanja v arhitekturi. V nagovoru Stanje arhitekture je Milica Topalović predstavila analizo prijavljenih projektov skozi njihove prevladujoče teme interdisciplinarnosti in pluralnosti, mehkih moči oblikovanja, popravljalnih in regenerativnih sposobnosti oblikovalskega mišljenja ter uporabe arhitekturnih orodij izven urbanega. Klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj je predstavila ključne številke omejitev planeta v Evropi z jasnimi vodili, ki se naj jih arhitekti držijo, da bi zamejili njihovo dodatno zviševanje: Evropske vrednosti so namreč močno presežene. Filozofinja dr. Mateja Kurir, skrbnica platforme LINA, je otvorila razpravo z vprašanji o “greenwashingu”, prisvojevanju okoljsko odgovorne dikcije.

Prva letna konferenca LINA je uvod v 7-mesečni program dogodkov in aktivnosti Arhitekturnega programa LINA, ki ga v 22 državah širom Evrope in izven njenih meja izvaja 27 članov mreže LINA, uveljavljenih arhitekturnih organizacij. Vsako leto mreža na razpisu izbere novega člana: belgijski Living Summer School, brezplačna paraakademska teritorialna inovacijsko-orientirana poletna šola, je prvi izmed njih, svoj program so predstavili na konferenci in k udeležbi povabili predstavnike platforme.

Izbrani projekti in njihovi avtorji, štipendisti LINA

Urban Mythologies, Francesca Cocchiara / Sergios Strigklogiannis

Re–Function, Rebeka Bratož Gornik

Palace of Un/Learning, Bernadette Krejs / Max Utech

Openstreets22 Mariti(e)me Neighbourhood, Filter Café Filtré

Haus Bräutigam – Vacancies as spatial resources, Haus Bräutigam

spaceforfuture.org—House it going? We need to talk, Spaceforfuture.org

Let’s get ready to RRRUBBBLE, Space Saloon + The MAAK

Looking for Feminist Utopias, BAL ARCHITEKTEK

Infrastructures of Resistance, self-office

borderlands*, Tevi Allan Mensah

Prato|Town – Urban Synesthesiae, Urban Copyleft

Appeal for trampling vegetation, zwkr – Zwahlen Krupičková

Tallinn 1.5 – A vision for a planetary city, SPIN Unit

Pomo d’Orographies, Francesca Paola Beltrame

Roadside Greenery, Jonathan Steiger

Sacred grounds – Muqarnas, New South + Radhi Ben Hadid

Gestures of Care – Thinking Through Networks, Studio Inscape

Common Waste – Common Resource, TUSCA7

Hotspots – a bottom–up approach to urban heat, Prostorož

dwindledscapes_practices of affection, Mirto Delimichali

Project for a non–speculative architecture, 2+2=5

Kajža, Ajda Bračič

Education everywhere, puzzle

Metamorphose, Metamorphose, Fabian Puttinger
Public space as a generator of social well-being, Ana Gallego

Slike dogodka
Povzetek vseh prijavljenih projektov ter predstavitev govorcev: na povezavi.
Video posnetek konference: YouTube.
Za dodatne informacije o konferenci ter podrobnejšo predstavitev vseh prijavljenih projektov obiščite našo spletno stran (v angleškem jeziku) oz. nam pišite na press@lina.community.