Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Pomembno: Pomoč ukrajinskim študentom in raziskovalcem

UL FA nudi pomoč za prebegle ukrajinske študente in raziskovalce iz področja arhitekture in urbanizma v Sloveniji

  • Objavljeno
    11. 3. 2022
Pomembno: Pomoč ukrajinskim študentom in raziskovalcem

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani z veliko zaskrbljenostjo in sočutjem spremlja dogajanje v Ukrajini. Vzpostavili smo stike s partnerskimi fakultetami in inštituti, ki nas obveščajo o grozljivih posledicah napadov na šole in fakultete. Naša fakulteta zato do nadaljnjega, skladno s svojimi zmožnostmi daje na razpolago prostore za samostojno raziskovalno delo ukrajinskim raziskovalcem in doktorskim študentom s področja arhitekture in urbanizma, ki bodo pribežali v Slovenijo. Prav tako bomo vsem prispelim ukrajinskim študentom arhitekture in urbanizma omogočili, da se v največji možni meri vključijo v naš študijski proces, predvsem pri predmetu Design studio. Vse potrebne pravne postopke bomo sproti koordinirali s pristojnim ministrstvom in rektoratom Univerze v Ljubljani.

Help for defecting Ukrainian students and researchers from the field of architecture and urbanism in Slovenia

UL FA offers assistance to refugee Ukrainian students and researchers in the field of architecture and urbanism in Slovenia

The Faculty of Architecture of the University of Ljubljana monitors the events in Ukraine with great concern and compassion. We have established contacts with partner faculties and institutes to inform us of the horrific consequences of attacks on schools and colleges. Our faculty therefore, until further notice and in accordance with its capabilities, makes available spaces for independent research work to Ukrainian researchers and doctoral students in the field of architecture and urbanism. We will also enable all Ukrainian students of architecture and urbanism, who will flee to Slovenia, to participate as much as possible in our study process, especially in the subject design studio. All necessary legal procedures will be coordinated with the competent ministry and the Rectorate of the University of Ljubljana.