OTVORITEV RAZSTAVE KRASNI NORI SVET

V četrtek, 8. junija 2023, sta dekan UL FA, prof. dr. Matej Blenkuš in prorektor Univerze v Ljubljani, prof. mag. Matjaž Drevenšek odprla pregledno letno razstavo projektov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Ta odslikava in analizira pereča vprašanja stroke, ki so že tu, in tista, ki šele prihajajo. Okoljska kriza, h kateri v veliki meri prispeva gradbeni sektor, je v središču pozornosti: študentke in študenti so na razstavi predstavili načine, na katere lahko arhitektura pomaga načrtovati trajnostne in vzdržne skupnosti.

  • Objavljeno
    21. 6. 2023
OTVORITEV RAZSTAVE KRASNI NORI SVET

Neodvisna komisija (dr. Aidan Cerar (IPoP), Ištvan Išt Huzjan, Iztok Hvala, Maja Vardjan (MAO), Miranda Veljačić in Dinko Peračić (Platforma 9,81, Hrvaška)) je med 26 seminarskimi predstavitvami nagradila Seminar Glažar, ki je izpostavil pomen odprtosti ljubljanskih Križank in postavil interese javnega pred komercialne interese.

“Projekt izpostavlja odprtost in dostopnost Križank in interese javnega postavlja pred komercialne interese. Hkrati  z raznolikimi arhitekturnimi intervencijami ponuja rešitve in možnosti ohranjanja soobstoja raznolikih programov na tem območju ter perspektive za njegov razvoj v prihodnosti. V program vnašajo prostore za vsakdanje življenje, ki so javnega značaja in v prvi vrsti predstavljajo korist za prebivalce mesta.” — predsednica komisije Miranda Veljačić, v imenu žirije.

Hkrati z zmagovalnim projektom so izpostavili tudi seminar Blenkuš, ki je v sodelovanju s Filozofsko fakulteto UL razvijal interdisciplinarno sodelovanje ter obravnaval stanovanjske problematike skozi prizmo skupnosti, posameznika in okolja. Kot zgleden primer sodelovanja med seminarji (Žnidaršič, Zorec, Filipič/Hočevar) so izpostavili tri projekte, ki so obravnavali vprašanje razvoja območja pivovarne Union in njenega nadomeščanja z novim programom, ki nakazuje raznolike možnosti uporabe javnega prostora s poudarkom na javni koristi, in ne na gentrifikaciji. Posebno omembo je prejel Seminar teoretske prakse pod mentorstvom prof. dr. Petre Čeferin in Uroša Mikanoviča. Projekt raziskuje relevantnost del arhitekta Jožeta Plečnika s kritične pozicije današnjega trenutka in povezuje presežno v arhitekturi s temo javnega prostora in arhitekture za vse.

Pregledna razstava bo na ogled vse do 29. junija 2023: vabljeni k obisku!