Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Odprt razpis za raziskovalke in raziskovalce: Povezane raziskovalne skupnosti EUTOPIA

Odprt je razpis Zveze EUTOPIA: Povezane raziskovalne skupnosti »Connected Research Communities (CRC)«. Namen razpisa je povezati in spodbuditi sodelovanje med raziskovalkami in raziskovalci ter inovatorkami in inovatorji mreže EUTOPIA ter jim omogočiti razvoj raziskovalnih idej na katerem koli znanstvenem področju. Eden pomembnejših dolgoročnih ciljev Zveze EUTOPIA je namreč povezovanje raziskovalne in inovacijske skupnosti ter vzpostavitev trajnostnih raziskovalnih mrež.

 • Objavljeno
  25. 4. 2022
Odprt razpis za raziskovalke in raziskovalce: Povezane raziskovalne skupnosti EUTOPIA

Razpis je odprt za vse znanstvene discipline in teme, ki se osredotočajo na cilje trajnostnega razvoja OZN, za povečanje družbenega, gospodarskega, političnega in/ali znanstvenega vpliva.

Pogoji za prijavo:

 • Sodelovanje vsaj treh EUTOPIA partnerjev (članice: Univerza v Ljubljani (Slovenija), Vrije Universiteit Brussel (Belgija); CY Cergy Paris University (Francija);  University of Gothenburg (Švedska); Pompeu Fabra University-Barcelona (Španija); The University of Warwick (Velika Britanija))
 • V posamezni projekt je lahko vključeno neomejeno število raziskovalcev, vendar pa se lahko v projektu financira maksimalno šest (6) raziskovalcev, z največ tremi (3) z iste univerze.
 • Projekt se mora pričeti v letu 2022. Sredstva se lahko porabijo do novembra 2022.
 • Spodbuja se vključitev novih EUTOPIA članic (Babeș-Bolyai University (Romunija), Technische Universität Dresden (Nemčija), Ca’ Foscari University of Europe (Italija), NOVA University Lisbon (Portugalska)) ter globalnih partnerjev.
 • Prijavitelji si morajo prizadevati za enakomerno porazdelitev sodelujočih po spolu.

Upravičeni prijavitelji:

Raziskovalke in raziskovalci Univerze v Ljubljani ter drugih članic zveze EUTOPIA.

Pogoji financiranja:

Vsak posamezni UL raziskovalec oz. raziskovalci, katerih projekt bo s partnerji EUTOPIE izbran za financiranje, bodo prejeli finančno podporo za kritje potnih stroškov (letalske vozovnice, vozovnice za vlak in drugi lokalni transport) ter stroškov namestitve in dnevnic do največ 3.000 EUR. Upravičeno obdobje za porabo sredstev je do novembra 2022.

Pričakovani rezultati posameznega projekta CRC so lahko:

 • načrt za skupne objave člankov, in/ali
 • skupne prijave raziskovalnih projektov, in/ali
 • povečano sodelovanje, in/ali
 • drugi oprijemljivi načini prispevanja k izgradnji CRC.

Rok razpisa:

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 10. 06. 2022.

Dodatne informacije o razpisu in prijavi: