Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

NOVA KNJIGA  

ZGODOVINA PRIHODNOSTI: Praelementi Plečnikove arhitekture 

  • Objavljeno
    12. 12. 2022
NOVA KNJIGA  

Plečnikovo leto končujemo z izidom nove knjige z naslovom ZGODOVINA PRIHODNOSTI: Praelementi Plečnikove arhitekture ter istoimensko občasno razstavo v Plečnikovi trafiki na Prešernovem trgu, ki bo odprta med 10. decembrom 2022 – 6. februarjem 2023. Predstavitev knjige in pogovor z avtorji besedil, prof. dr. Alešem Vodopivcem, izr. prof. dr. Petrom Šenkom, doc. dr. Milošem Koscem, prof. Jurijem Sadarjem, fotografom Matevžem Paternostrom ter študenti seminarja Sadar, bosta moderirala urednica knjige, asist. Ana Kreč, in asist. Uroš Mikanovič. 

Dogodek se bo odvil v torek, 20. 12. 2022 ob 16.00 uri, v Plečnikovi hiši.

Knjiga je izšla v sozaložništvu MGML in UL Fakultete za arhitekturo (založniška dejavnost FA-ZA) pod zbirko Proces. 

Lepo vabljeni! 

ZGODOVINA PRIHODNOSTI je naslov študentskega projekta, izvedenega na UL FA, pod mentorstvom prof. Jurija Sadarja, asist. Ane Kreč in teh. sodelavca Lovrenca Kolenca. Projekt je bil med februarjem in majem 2020 razstavljen v Plečnikovi hiši, razstava pa je bila zaradi pandemije koronavirusne bolezni večino časa zaprta za javnost. Ob zaključku Plečnikovega leta zato projekt v manjši obliki in s tiskom publikacije ponovno obujamo in razkrivamo javnosti.

Knjiga in razstava, predstavljata serijo fotografij in aksonometričnih risb abstraktnih modelov iz lesa, epoksidne smole in mavca – t. i. »praelementov«, v katerih so študentje strnili ideje izbranih primerov Plečnikove arhitekture. Z njihovim prikazom v obliki tridimenzionalnih arhetipskih predmetov so ustvarili bogat, univerzalen in jasno razpoznaven arhitekturni vokabular, ki je spodbudil zasnovo novih seminarskih projektov.

Praelementi, v katerih se prepletata preteklost in sedanjost, so v knjigi in na razstavi predstavljeni kot samostojni artefakti v »kabinetu čudes«, osvobojeni teže arhitekturnega projekta in ujeti skozi fotografski objektiv Matevža Paternostra.