Nagrada: Jabolka kakovosti 2023

Z veseljem in ponosom sporočamo, da je priznanje Jabolko kakovosti 2023 za projekt: CA2RE+ - Collective Evaluation of Design Driven Doctoral Training prejela tudi naša fakulteta.

  • Objavljeno
    8. 12. 2023
Nagrada: Jabolka kakovosti 2023

UL FA je v zelo raznolikem in številčnem partnerstvu uspešno zaključila nagrajeni projekt, katerega glavni namen so bile drugačne in inovativne metode usposabljanja doktorskih študentov, kar je eden od osrednjih izzivov aktualnega akademskega diskurza v Evropi in širše.

Uspešno so vzpostavili eksperimentalno kolektivno evalvacijsko okolje za usposabljanje po principu »Design Driven Doctoral Training«. Posebnost tega koncepta je, da tradicionalni učni model doktorskega študija obrne na glavo in usposabljanje v izhodišču iz oblikovalskega učnega studia prenese na študentsko iniciativo študenti se na različnih stopnjah svojega izobraževanja učijo skupaj z ocenjevalci na interaktiven način.

Glavne ideje projekta so bile uporabljene za pripravo skupnega predloga več evropskih združenj za spremembo definicij umetnosti in za raziskovanje v priročniku Frascatti, kar je odličen uspeh na svetovni ravni.

Celotni skupini projekta iskreno čestitamo!

Vir: https://www.cmepius.si/razvijamo-za-vas/priznanja-kakovosti/