Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Na Univerzi v Ljubljani raziskovalcem, študentom in strokovni delavki UL FA podelili priznanja za dosežke

V sklopu Tedna Univerze, ki je potekal med 28. novembrom in 2. decembrom 2022, so raziskovalci, študenti in strokovna sodelavka UL FA prejeli kar štiri priznanja za dosežke.

  • Objavljeno
    5. 12. 2022
Na Univerzi v Ljubljani raziskovalcem, študentom in strokovni delavki UL FA podelili priznanja za dosežke

V sklopu Tedna Univerze sta naš asistent Uroš Mikanovič in študent Blaž Šenica prejela Priznanje UL za dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti za projekt radijske oddaje o arhitekturi Hertz Arhitektur na Radiu Študent. Sodelujoča mentorica je bila izr. prof. dr. Petra Čeferin. Oddaja se osredotoča na probleme, ki se pojavljajo v sodobni arhitekturi ter se sprašuje o njenem mestu ter vlogi v družbi. Oddaja je edina v slovenskem prostoru, ki se ukvarja z izključno tovrstno tematiko.

Poleg omenjenega priznanja je naša študentka Maruša Turnšek, prejela Prešernovo nagrado UL, ki jo že več desetletij podeljujejo študentkam in študentom na področju znanosti in umetnosti. Njena magistrska naloga je bila spisana pod mentorstvom doc. Mitje Zorca z naslovom Gremo v Trgovino! Idejna zasnova družbenega generatorja na primeru prenove nakupovalnega centra Vič v Ljubljani. Delo se navezuje na prve ideje nakupovalnih centrov nakupovalnih centrov kot prostorov skupnosti.

Naša fakulteta je ponosna tudi na odličje za najodličnejši raziskovalni dosežek UL, ki ga je prejel članek Verovšek, Š., Juvančič, M., Petrovčič, S., Zupančič, T., Svetina, M., Janež, M. … & Moškon, M. (2022) Integrativni pristop k vrednotenju trajnosti stanovanjskih sosesk z uporabo javno dostopnih prometnih podatkov. Študija vzpostavlja povezavo med meritvami prometnih zgostitev in oceno trajnosti z namenom prikazati izvedljivost vključevanja indikatorjev časa potovanja v standarde ocenjevanja trajnosti stanovanjskih sosesk.

Veseli smo tudi priznanja strokovnim sodelavkam in sodelavcem za pomembne prispevke k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na članicah in rektoratu, ki jo je prejela sodelavka naše fakultete Stanislava Duša. Nagrajenka je tudi v najtežjih razmerah poprijela za vsa dela, ki so omogočala optimalno delovanje fakultete, obenem pa s svojim optimističnim odnosom povezala kolektiv.