Raziskovalci FA prejeli priznanje za najodličnejše dosežke UL in izbrani med 21 dosežkov Odlični v znanosti 2022 ARRS

Integrativni pristop k vrednotenju trajnosti stanovanjskih sosesk z uporabo javno dostopnih prometnih podatkov

  • Objavljeno
    12. 12. 2022
Raziskovalci FA prejeli priznanje za najodličnejše dosežke UL in izbrani med 21 dosežkov Odlični v znanosti 2022 ARRS

Prispevek, ki je plod sodelovanja Fakultete za arhitekturo in Fakultete za računalništvo in informatiko UL, opiše zasnovo, izvedbo in rezultate študije, ki vzpostavlja povezavo med meritvami prometnih zgostitev in oceno trajnosti, z namenom prikaza izvedljivost vključevanja indikatorjev časa potovanja v standarde ocenjevanja trajnosti stanovanjskih sosesk. Članek prispeva k razvoju analitičnih prijemov in kazalcev za obravnavo variabilnosti potovalnih časov, ki lahko ovrednotijo obseg prometnih zgostitev in učinkovitost potovanj na izbranih strateških trasah v izbranih časovnih presekih, tudi v primerih, ko so podatkovni viri za oceno omejeni.

Člani Znanstvenoraziskovalnega sveta za družboslovje nacionalne raziskovalne agencije ARRS so članek avtorjev Špele Verovšek, Matevža Juvančiča, Simona Petrovčiča, Tadeje Zupančič, Matije Svetina, Mihe Janeža, Žige Pušnik, Nine Velikajne in Mihe Moškona z naslovom An integrative approach to neighbourhood sustainability assessments using publicly available traffic data – Integrativni pristop k vrednotenju trajnosti stanovanjskih sosesk z uporabo javno dostopnih prometnih podatkov, v reviji Computers, Environment and Urban Systems, uvrstili v izbor Odlični v znanosti 2022.

Univerza v Ljubljani pa je prispevek izbrala med najodličnejše raziskovalne dosežke raziskovalk in raziskovalcev UL v letu 2022.

Dosežek je bil javno predstavljen na dogodku Dan ARRS 2022: Podpiramo odličnost, 1. 12. 2022, v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

Vir: UL, ARRS in avtorji