Villa Poggio Tre Lune – oblikovanje odprtega prostora hotela v Toskani

 • Status natečaja
  V obdelavi
 • Lokacija natečaja
  Villa Poggio Tre Lune, Via delle Serre 57, 50067 Rignano sull'Arno, Firenze FI, Italija
 • Prijave
  villapoggiotrelune.natecaj@gmail.com
 • Začetek natečaja
  21. 3. 2022
 • Zaključek natečaja
  25. 4. 2022

Predmet natečaja

Celovita vizija ureditve odprtih, zunanjih prostorov hotela Tre Lune, detajlno oblikovanje petih mikroambientov z določitvijo zelenih površin, bistvenih elementov opreme, opredelitvijo materialov ter osvetlitve. Ti prostori so: prostor za odprti žar/večerjo, prostor bazena, glavna terasa, vrt in prostor pod krošnjami.

Kdo lahko sodeluje?

Študentje arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture ter vseh sorodnih študijev s področja oblikovanja in urejanja odprtega prostora. Natečaj je namenjen tudi mladim magistrantom in magistrantkam iz zgoraj omenjenih področij, ki so zaključili magistrsko stopnjo po letu 2018.

Nagrade

1. nagrada

2.000,00 EUR + 3 nočitve*

2. nagrada

1.500,00 EUR + 2 nočitvi*

3. nagrada

1.000,00 EUR + 1 nočitev*

4. nagrada

300,00 EUR

*Opombe
– Dogovor o terminu je individualen med naročnikom natečaja in posameznimi nagrajenci in
– število nočitev velja za največ 4 člane nagrajene natečajne skupine.

– Nagradni zneski so v bruto obliki. Komisija se lahko odloči, da po prejetju natečajnih elaboratov, nagrade razdeli v drugačnem razmerju.