Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Raziskovalka
Nuša Zupanc

mag. prim. knjiž. in lit. teor.