Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Raziskovalka
Maja Bevc

univ. dipl. inž. arh.