doc. dr.
Domen Zupančič

univ. dipl. inž. arh.

Doc. dr. Domen Zupančič deluje na področju znanstveno- raziskovalnega dela z rednimi objavami znanstvenih člankov in monografskih publikacij doma in v tujini., hkrati je vpet v arhitekturno prakso. Z večstranskim delovanjem zaokroža krog raziskovalca-pedagoga-praktika od teoretičnih spoznanj do prakse in nazaj.

Raziskovalne dosežke predstavlja na mednarodnih znanstvenih konferencah v tujini in doma. Sodeloval je v projektih ARRS, delujoč je v okviru bilateralnih meddržavnih projektov. V zadnjem času uspešno vzpostavlja vezi med univerzo in gospodarskimi družbami, povezuje univerzo z mednarodnimi evropskimi projekti (Roof of Rock, Living Landscape, HERA) ter dviga ugled naše fakultete doma in v tujini. Z mednarodnimi delavnicami, kot je Dry-wall story Malta ali ArchFlow, povezuje različne stroke in študente Evropske unije in izven.

S prizadevnim pedagoškim in raziskovalnim delom omogoča vključevanje novih sodelavcev in drugih udeležencev v pedagoški proces. Ob tem delu je prepoznan kot učinkovit organizator in pobudnik sodelovanj med različnimi organizacijami ter interesnimi skupinami (DSO Šiška, ZAG, Park Škocjanske jame, DU Jesenice; DUP Tržič). S svojim delovanjem predstavlja način multidisciplinarnega sodelovanja pogosto v obliki arhitekturnih delavnic, kjer povezuje univerzitetni študij s prakso oz. gospodarstvom (SoundLAB Geberit 2020). Deluje kot predstavnik Univerze v Ljubljani v Združenju univerz EU-Mediteran: Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes Téthys. Deluje kot recenzent raziskovalnih projektov (MZ ČG, Czech Science Foundation).

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Roof of Rock : COMMON GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS FOR CHANGING LEGISLATION
Članek
2015

PROSTOR IGRE
Znanstvena monografija
2011
The importance of vertical buildings in perception and memorising the city
Članek
2018
Kultura kamna v arhitekturi Krasa / Culture of Stone in Architecture of Kras
Znanstvena monografija
2015
Učilnica prihodnosti
Zbornik
2018

Umetniška dejavnost

Room for a Journey, soba pomiritve
Projekt
2018
Kozolci v Zgornjesavski dolini // Hayracks in the upper Sava valley // Histe im Oberen Sava-tal Rastrelliere per il fieno nell’Alta Valle della Sava // Kozolci u gornjem toku reke Save // El kozolec en la parte superior del valle del Sava
Monografija
2015