Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Zaščita prijaviteljev

Veljati je začel nov Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/2023; ZZPri), ki vzpostavlja notranji sistem prijave kršitev zakonodaje znotraj Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Rektor Univerze v Ljubljani je v ta namen sprejel Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo.

Dekan UL FA je s sklepom imenoval zaupno osebo članice UL FA Špelo Gala.

Kontakt: zzpri@fa.uni-lj.si