Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Izposoja

Vse informacije v zvezi z izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici FA

Vpis in članstvo

Za članstvo v knjižnici potrebujete veljaven osebni dokument in podpisano pristopno izjavo. Za redne in izredne študente dodiplomskih in podiplomskih programov Univerze v Ljubljani je članarina vključena v ceno vpisnine za tekoče študijsko leto, ostali uporabniki plačajo članarino po veljavnem ceniku. Zamudnine, opomine in druge storitve knjižnice določa cenik.

Za dijake, člane DBS, upokojence, ter brezposelne je vpis v knjižnico ob predložitvi ustreznega dokazila brezplačen.

Študenti in zaposleni na UL lahko že pred prvim obiskom knjižnice sami opravijo SPLETNI VPIS preko COBISS+, ki pospeši celotni postopek. Kljub spletnemu vpisu pa se ob prvem obisku knjižnice preveri točnost podatkov, doda manjkajoče podatke in podpiše pristopno izjavo.

Izposoja knjižničnega gradiva

Gradivo si člani knjižnice izposojajo na dom s študentsko izkaznico oz. osebnim dokumentom. Dostopnost gradiva v knjižnici lahko preverite v spletnem katalogu COBISS (akronim: FALJ).

Rok izposoje:

 • knjige: 3 tedne
 • učbeniki, študijsko gradivo: 2 tedna
 • revije (razen zadnje št. tekočega letnika, ki je za izposojo v čitalnici): 1 teden

Ne izposojamo:

 • enciklopedij, leksikonov, slovarjev in ostalega priročnega gradiva
 • najnovejših številk revij
 • diplomskih, magistrskih in doktorskih del (razen s pisnim dovoljenjem avtorja)

Omejitev izposoje:

Član si lahko izposodi na dom do 8 izvodov knjižničnega gradiva.

Gradivo, izposojeno v čitalnico, mora biti vrnjeno do konca izposojevalnega dne.

Izposoja novega gradiva je možna le, če je uporabnik vrnil vse gradivo, ki mu je potekel rok izposoje in pri dolgu ni presegel limita 10 €.

Podaljšanje izposoje in rezervacije:

Gradivo je možno podaljšati ali rezervirati:

 • osebno v knjižnici,
 • po telefonu: 01 200 07 51 ali 051 315 658,
 • po elektronski pošti knjiznica@fa.uni-lj.si in
 • preko spletne aplikacije Moj COBISS (Moja knjižnica).

Vračanje izposojenega gradiva:

Gradivo, izposojeno na dom, lahko vrnete v knjižnico:

 • osebno,
 • v knjižni nabiralnik, ki stoji pred vhodom v knjižnico,
 • po pošti s priporočeno pošiljko in
 • v vašem imenu lahko gradivo vrne tudi druga oseba.

Zamudnina se obračunava po veljavnem ceniku.

Dolg ne sme presegati limita 10 € ali biti starejši od 1 leta.

Gradivo z oznako Arhiv

Gradivo, ki ima v katalogu COBISS oznako Arhiv, se nahaja na dislocirani lokaciji, zato ga je potrebno naročiti vsaj 2 dni vnaprej.

Ne-prevzem gradiva zaračunamo po ceniku storitev FALJ (arhivsko gradivo: 5,00 €).

Pošiljanje gradiva po pošti

Postopek izposoje gradiva:

1. V spletnem katalogu COBISS preverite razpoložljivost gradiva.

2. Naročilo pošljite na knjiznica@fa.uni-lj.si.

V naročilu navedite podatke:
 • naslov dela, ime avtorja ter leto izida publikacije,
 • vpisno številko študenta ali vpisno številko knjižnice,
 • naslov, kamor želite prejeti pošiljko (ulica, hišna številka, pošta) in
 • kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov.

Stroški pošiljanja gredo v breme člana in jih poravnate ob prvem obisku knjižnice. Stroški pošiljanja so 4,00 € na paket.

Gradivo pošiljamo po pošti v priporočenem pismu, ki ga bo pošta dostavila v hišni predalčnik (brez podpisa). Če hišni predalčnik ni dovolj velik, prejmete obvestilo, da pošiljko prevzamete na vaši pošti.

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na knjiznica@fa.uni-lj.si.

Moj COBISS (Moja knjižnica)

Moj profil COBISS (Moja knjižnica) nudi naslednje funkcije:

 • pregled izposojenega gradiva in možnost podaljševanja roka izposoje,
 • pregled rezerviranega gradiva in možnost preklica rezervacij,
 • pregled dolgov in omejitev,
 • sprememba gesla, elektronskega naslova, telefonske številke za SMS obvestila in
 • nastavitve za elektronsko obveščanje.

Za uporabo storitve Moj COBISS (Moja knjižnica) potrebujete številko izkaznice oz. člansko številko in geslo – povezavo za njegovo nastavitev prejmete v knjižnici.