Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Zagovori zaključnih del: junij I

Objava zagovorov zaključnih del v Plečnikovi sobi

  • Datum in čas
    06. 6. 2022 ob 9:00
  • Lokacija
    Plečnikova soba
  • Organizator
    UL FA

Fakulteta za arhitekturo UL razpisuje zagovore magistrskih del na enovitem magistrskem študiju druge stopnje Arhitektura

9:00

Andrej Majdič: Idejna zasnova potniškega središča na območju Kemijske industrije Kamnik

Mentorica: prof.dr. Alenka Fikfak
Somentor: asist. Janez Peter Grom

9:45

Uroš Mikanovič: Prispevek k obnovi kritike arhitekturne ideologije

Mentorica: izr. prof. ddr. Petra Čeferin

10:30

Anja Trobec: Arhitektura in njene spoznavne zmožnosti

Mentorica: izr. prof. ddr. Petra Čeferin

Povezave