Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Zagovori zaključnih del: junij V

Objava zagovorov zakljunih del v Galeriji

  • Datum in čas
    09. 6. 2022 ob 9:00
  • Lokacija
    Galerija
  • Organizator
    UL FA

Fakulteta za arhitekturo UL razpisuje zagovore magistrskih del na enovitem magistrskem študije druge stopnje Arhitektura

9:00

Ema Hrabrič: Idejna zasnova prenove območja Stare šole v Temnici

Mentor: prof. Mihael Dešman
Somentorica: doc. Vlatka Ljubanović

9:45

Jelena Čivčić: Idejna zasnova javnih sanitarij na Poti spominov in tovarištva v Ljubljani

Mentorica: prof. dr. Alenka Fikfak
Somentorja: asist. Janez Peter Grom, doc.dr. David Koren

10:30

Mojca Maučec: Idejna zasnova doma za starejše za Bežigradom ob Linhartovi cesti

Mentor: doc. dr. Domen Zupančič

11:15

Mojca Mravinec: Trško središče kulture in izobraževanja; Idejna zasnova vaškega jedra z vzpostavitvijo prireditvenega prostora Vinice

Mentorica: izr. prof. Polona Filipič Gorenšek

Povezave