Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Urška Uršič: Idejna zasnova centra za starejše pri Šmarjeških Toplicah

  • Datum in čas
    13. 9. 2022 ob 11:30

Mentorica: izr.prof.mag. Polona Gorenšek Filipič

Mentorica: izr.prof.mag. Polona Gorenšek Filipič