Tjaša Korbar: Trajnostno mesto: integracija območja De Kien med študentskim kampusom in centrom mesta Deventer

  • Datum in čas
    12. 7. 2024 ob 11:15

Naziv: diplomirana inženirka arhitektka – urbanistka (UN)

Mentor: izr. prof. mag Polona Filipič Gorenšek

Somentor: /

Lokacija: Soba 33