Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Tadej Gregorič: Zaznava in počutje v prostoru: idejna zasnova urbanistične soseske Feyenoord, Rotterdam

  • Datum in čas
    15. 9. 2023 ob 9:00

Naziv: diplomirani inženir arhitekt – urbanist (UN)

Mentor: prof. dr. Alenka Fikfak

Somentor: asist. Kristijan Lavtižar, doc. dr. Janez Peter Grom

Lokacija: Galerija