Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Razgovori za sprejem v seminar ZBAŠNIK SENEGAČNIK

Študijsko leto 2022/23

  • Datum in čas
    06. 9. 2022 ob 12:00
  • Lokacija
    Kabinet št. 17

Projektiranje 5 (usmerjeni seminar)

HIŠA PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI OB GRADIŠKEM JEZERU

Osnovno vodilo pri oblikovanju bo trajnostna zasnova stavbe z uporabo ekoloških gradiv in premislekom o čim manjši rabi energije za ogrevanje in obratovanje stavbe.

Po predhodni najavi je razgovor možno opraviti tudi na ZOOM povezavi: