Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Razgovori za sprejem v seminar KRUŠEC

Študijsko leto 2022/23

  • Datum in čas
    05. 9. 2022 ob 14:00
  • Lokacija
    Vurnikova predavalnica
  • Organizator
    Seminar Krušec

Projektiranje 2, 3, 4 in 5

LOKALNO IN / ALI GLOBALNO?

Cilj letošnjega seminarskega dela bo razviti projekte, ki spoštujejo avtentičnost lokalnega okolja in kulture, a razlikujejo med poglobljenim razumevanjem lokalne tradicije in sodobnega načina življenja ter nekritičnimi formalnimi poskusi oživljanja lokalne ljudske arhitekture. Gre za arhitekturo, ki je kritična do nepremišljenih in brezkompromisnih prilagoditev zahtevam sodobnega časa, pa vendar modernizacijo razume v smislu napredka in novosti, ki jih ta lahko ponudi. Hkrati pa je to tudi arhitektura, ki v času surove globalizacije zavrača vsesplošno kulturno površnost in posploševanje in skuša v lokalnih posebnostih najti pot do moderne družbe in prostora prilagojenega današnejmu časovnemu trenutku.

S seboj prinesite izbrane primere dosedanjega študijskega dela.
Lepo vabljeni!