Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

PROSTOR JE NAŠ.

Pregledna letna razstava projektov Fakultete za arhitekturo UL

  • Datum in čas
    02. 6. 2022 ob 17:00
  • Lokacija
    Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Zoisova 12 
  • Organizator
    UL FA

Prostor je naš. Vsakokratno vsakogaršnji.

Hkrati je prostor tudi fizično omejena dobrina, s katero je treba ravnati vzdržno in odgovorno. Žal lahko najbolj plastičen in dramatičen prikaz vnetega boja za prostor povsod okoli nas spremljamo v živo. Celotna mesta in teritoriji se grobo spreminjajo, uničujejo in celo izginjajo.

Prostor je nekaj, kar si delimo in ga predajamo naslednjim generacijam. Najnovejša sprememba zakonodaje omogoča urejanje prostora tudi tistim brez arhitekturnih in urbanističnih kompetenc. Slovenski teritorij bo s tem postal še bolj degradiran, kar bodo neposredno občutili vsi prebivalci.

Prostor je tudi njihov.

Smotrno ravnanje s prostorom je pomembno tudi na osebni in skupnostni ravni. Obnoviti je treba načela strpnosti, sobivanja, odgovornega časovnega in prostorskega deljenja obstoječih ter smotrno načrtovanje bodočih kapacitet. Takšni napori imajo največji vpliv na kakovost življenja posameznikov in majhnih skupnosti, pomembno je, da delujejo skladno s celoto: družbo, grajenim okoljem in naravo..

Prostor je tudi njihov.

Celovite rešitve, ki jih ponujata arhitektura in urbanizem, so ključne na vseh ravneh in v vseh merilih. Ob zaključku študijskega leta zato predstavljamo pregled analiz in rešitev konkretnih aktualnih prostorskih problemov z območja Slovenije in onkraj njenih meja. Projekte so ustvarili študentke in študenti naše fakultete, ki se po dveh letih vračajo v risalnice, predavalnice v javni prostor mesta.

Prostor je, nenazadnje, tudi njihov.

Prostor pripada vsem, zato je pomembno, da z njim pazljivo ravnamo.

Prostor je skupen. Prostor je naš.

Program

Četrtek, 2. junij 2022

Odprtje razstave / pod trto
► 17.00
Uvodni pozdrav in vodeni ogled v spremstvu dekana UL FA prof. dr. Mateja Blenkuša in rektorja UL prof. dr. Gregorja Majdiča

Druženje
/ parkirišče
► 18.30
Druženje, pogostitev in glasba: Birds of Unknown

Pogovori / parkirišče
► 19.00
Prostor fakultete – prostor univerze
Gosta: rektor UL prof. dr. Gregor Majdič in dekan UL FA prof. dr. Matej Blenkuš
► 19.15
Čigav je tvoj prostor?
Gosti: študentke_i UL FA
► 19.30
Zaključna razstava: Izzivi in priložnosti
Gosta: prof. mag. Tomaž Krušec (prodekan za študijsko področje UL FA) in Maja Vardjan (kustosinja za oblikovanje in arhitekturo, MAO)
► 19.45
Zlata jagoda – podelitev nagrade za najboljšo razstavno skupino
Žirija: Matevž Čelik (koordinator platforme LINA), Miha Artnak (studio Ljudje), Dean Lah (Enota)

Glasbeni nastop / parkirišče
► 20.00
Nikola

Vodeni ogledi

Četrtek, 9. junij 2022
► 17.00
► 20.00

Četrtek, 23. junij 2022
► 17.00
► 20.00