Natan Pertot: Športno stičišče kot povezovalni element revitalizacije degradiranega območja Union v Ljubljani

  • Datum in čas
    12. 7. 2024 ob 10:30

Naziv: diplomirani inženir arhitekt – urbanist (UN)

Mentor: izr. prof. mag Polona Filipič Gorenšek

Somentor: asist. Sinan Mihelčič, doc. Primož Hočevar

Lokacija: Soba 33