Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Monika Kobal: Kmetijski tehnološki center: Idejna zasnova prenove Fužin nad Ajdovščino.

  • Datum in čas
    12. 6. 2023 ob 12:45

Naziv: magistrica inženirka arhitekture

Mentor: doc. Rok Žnidaršič

Somentor: asist. Katarina Čakš

Lokacija: Soba 33