Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Matic Traven: Mešane skupnosti začasnega, občasnega in stalnega prebivanja – primer Bohinjske Bistrice

  • Datum in čas
    15. 9. 2022 ob 13:15

Naziv: diplomirani inženir arhitekt – urbanist (UN)

Mentor: doc. dr. Matevž Juvančič

Somentor: /

Lokacija: Galerija