Maja Malešič: Načela trajnostne revitalizacije na primeru proizvodnega območja Union

  • Datum in čas
    22. 4. 2024 ob 9:45

Naziv: diplomirana inženirka arhitektka – urbanistka (UN)

Mentorica: izr. prof. mag Polona Filipič Gorenšek

Somentor: asist. Sinan Mihelčič

Lokacija: Plečnikova soba