Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Liza Zala Štandeker: Urejanje urbane soseske po načelih zadružnega bivanja na lokaciji Sibirija v Ljubljani

  • Datum in čas
    15. 9. 2022 ob 9:00

Naziv: diplomirana inženirka arhitektka – urbanistka (UN)

Mentor: prof. dr. Alenka Fikfak

Somentor: asist. Janez Peter Grom, asist. Kristijan Lavtižar

Lokacija: Galerija