Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Klemen Korošec: Idejna zasnova hiš 4. generacije v središču vasi Tacen, Ljubljana

  • Datum in čas
    15. 6. 2023 ob 10:30

Naziv: magister inženir arhitekture

Mentor: izr. prof. mag Polona Filipič Gorenšek

Somentor: asist. Sinan Mihelčič

Lokacija: Predavalnica 2