Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Jan Žonta: Novo poglavje v življenju mesta – idejna zasnova nove osrednje knjižnice v Ljubljani

  • Datum in čas
    07. 4. 2023 ob 9:00

Naziv: magister inženir arhitekture

Mentor: prof. Maruša Zorec

Somentor: /

Lokacija: Soba 33