Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Gregor Vidmar: Malo mesto v malem mestu: idejna zasnova revitalizacije območja avtobusne postaje v Idriji

  • Datum in čas
    12. 6. 2023 ob 9:00

Naziv: magister inženir arhitekture

Mentor: prof. mag. Vaso Perović

Somentor: /

Lokacija: Plečnikova soba