Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Gašper Fon: Knjižnica kot družbeni center – Idejna zasnova revitalizacije Knjižnice Cirila Kosmača v Tolminu

  • Datum in čas
    07. 4. 2023 ob 9:45

Naziv: magister inženir arhitekture

Mentor: prof. mag. Tomaž Krušec

Somentor: asist. Miha Munda, doc. dr. David Koren

Lokacija: Plečnikova soba