Filip Živković: Tipologije zazidalnih otokov in parametrično podprto oblikovanje: primer Novi Beograd

  • Datum in čas
    15. 9. 2023 ob 10:30

Naziv: diplomirani inženir arhitekt – urbanist (UN)

Mentor: doc. dr. Tomaž Pipan

Somentor: asist. Kristijan Lavtižar, doc. dr. Janez Peter Grom, prof. dr. Alenka Fikfak

Lokacija: Galerija