Eva Metelko: Študija trajnostne mobilnosti na primeru stanovanjske soseske Škofovi zavodi v Ljubljani

  • Datum in čas
    12. 7. 2024 ob 11:15

Naziv: diplomirana inženirka arhitektka – urbanistka (UN)

Mentor: izr. prof. dr. Ilka Čerpes

Somentor: asist. Mia Crnič

Lokacija: Plečnikova soba