Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Blaž Jagarinec: Ženski dom: Idejna zasnova revitalizacije karejev 9 in 13 v Ptuju

  • Datum in čas
    19. 10. 2022 ob 10:30

Naziv: magister inženir arhitekture

Mentor: prof. mag. Vaso Perović

Somentor: /

Lokacija: Plečnikova soba