Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Birgitte Juul Nielsen: Grajenje relacijskih prostorov (Building Relational Spaces)

Javni zagovor doktorske disertacije

  • Datum in čas
    28. 2. 2022 ob 13:00
  • Lokacija
    Aarhus School of Architecture in Zoom
  • Organizator
    UL FA

Fakulteta za arhitekturo razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom »Grajenje relacijskih prostorov« (Building Relational Spaces), ki jo bo zagovarjala Birgitte Juul Nielsen.

Mentor
prof. dr. Tadeja Zupančič,  UL Fakulteta za arhitekturo
Somentor
prof. MSO, Ph.D. Claus Peder Pedersen, Aarhus School of Architecture

Komisija

Predsednik
prof. cand.arch., PhD Thomas Bo Jensen, Aarhus School of Architecture
Član
prof.cand.arch., PhD Tom Nielsen, Aarhus School of Architecture
Članica
izr. prof. ddr. Petra Čeferin , UL Fakulteta za arhitekturo
Članica
prof. Laura Lieto, Universita degli Studi di Napoli Federico II