Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Ana Kobi: Žarek svetlobe v Črni vasi – Ureditev Črne vasi z idejno zasnovo Centra Barje v Ljubljani

  • Datum in čas
    15. 9. 2022 ob 11:15

Naziv: magistrica inženirka arhitekture

Mentor: izr. prof. Polona Filipič Gorenšek

Somentor: /

Lokacija: Plečnikova soba