Ana Jerman: Za vse je mesto-Projektna študija bivalnih tipologij za ranljive skupine in idejna zasnova prostorov skupnosti na območju Hrovatinovega vrta v Ljubljani

  • Datum in čas
    05. 4. 2023 ob 9:45

Naziv: magistrica inženirka arhitekture

Mentor: prof. mag. Vaso Perović

Somentor: /

Lokacija: Plečnikova soba