Alen Omerzel: Idejna zasnova revitalizacije gradu Podčetrtek v večnamenski kulturni center Obsotelja in Kozjanskega

  • Datum in čas
    15. 6. 2023 ob 10:15

Naziv: magister inženir arhitekture

Mentor: prof. mag. Tomaž Krušec

Somentor: /

Lokacija: Soba 33