“Nazaj h koreninam, nazaj k naravi.” : prenova in idejna zasnova za revitalizacijo ekološke kmetije in vinarne Mlečnik v Bukovici

Andraž Žmuc

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2022/23

Zaradi izvrstnih geografskih pogojev in več stoletij dolge zgodovine in tradicije, ostaja vinogradništvo v Vipavski dolini primarna panoga, s katero se ukvarjajo tudi na ekološki kmetiji Mlečnik v Bukovici, blizu Nove Gorice. Od leta 1920 so k osnovnim bivanjskim in gospodarskim objektom postopno dograjevali utilitarne in tehnične objekte (silosi, pitnik za živino, hlev, kompostnik) za potrebe poljedelstva in živinoreje. Zaradi osredotočenosti na pridelavo vina so opustili nekatere prostore in objekte, ki s svojim izgledom in materialnostjo nakazujejo na funkcionalnost in časovno obdobje v katerem so nastali. Danes le-ti predstavljajo priložnosti za nove programe, ki se lahko povezujejo s primarno dejavnostjo pridelave vina. Uvod v magistrsko nalogo temelji na iskanju in dokumentiranju tipičnih elementov arhitekture oziroma stavbarstva Vipavske doline, zaznavanje in valorizacijo objektov ter »artefaktov« in »arhetipov« na sami lokaciji ter dokumentiranje in analizo naravne krajine. Uvodna raziskava in razmislek sta integralni del pri razvoju idejne zasnove za rešitev/prenovo funkcionalne sheme oziroma idealnega modela procesa za pridelavo vina in kasnejšo aplikacijo v dejanski prostor, ki temelji na raziskavi modernih in tradicionalnih vinarn in z na novo dodanim programom. Magistrsko delo želi pokazati, da je z upoštevanjem tradicije, s spoštovanjem do naravnega ter grajenega okolja in z vpeljevanjem modernih pristopov, možno ohraniti določene obstoječe kvalitete in identiteto (ne)tradicionalne arhitekture in prostora, ter jo s previdnimi posegi ponovno oživiti, ji dati nov namen in jo premišljeno vključiti v ritem 21. stoletja in po pandemiji prispevati k razvoju in promociji domačega turizma ter vinarstva.