Idejna zasnova Kliničnega oddelka za gastroenterologijo, Inštituta za radiologijo in Klinike za nuklearno medicino UKC Ljubljana

Klemen Kapš

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2023/24

Magistrsko delo obravnava arhitekturni projekt novega objekta na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL), namenjenega gastroenterologiji, nuklearni medicini in radiologiji. Glavni cilj raziskave je umestiti vse tri programe na izbrano lokacijo v skladu z urbanistično zasnovo arhitekta Stanka Kristla.

Raziskava vključuje analizo obstoječega stanja, pri čemer se preučujejo prostorske zahteve ter tehnološki in medicinski standardi. Na podlagi teh analiz se razvijejo smernice za načrtovanje objekta, ki zajemajo optimalno razporeditev prostorov, učinkovito komunikacijo med oddelki in ustrezno tehnično opremo.

Arhitekturni koncept se osredotoča na ustvarjanje funkcionalnega in prijetnega okolja, ki spodbuja zdravljenje, udobje in pozitivne izkušnje za paciente, obiskovalce in zaposlene. V okviru magistrskega dela so izdelani načrti in vizualizacije novega objekta, ki služijo za oceno izvedljivosti projekta v prihodnosti.

Z magistrskim delom želim preveriti, ali je umestitev programov gastroenterologije, nuklearne medicine in radiologije na skupni lokaciji, ki sledi obstoječi urbanistični zasnovi, možna.