Idejna zasnova glasbene šole na Erjavčevi cesti v Ljubljani

Eva Tomac

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2022/23

Mestna občina Ljubljana se že dalj časa srečuje s pomanjkanjem glasbenih šol, obstoječe glasbene šole v Ljubljani pa delujejo v prostorih, ki so za pouk instrumentov neprimerni. Magistrska naloga se torej ukvarja z umestitvijo glasbene šole na precej specifično lokacijo, kjer postane najpomembnejše vprašanje, kako stavbo umestiti v prostor, da ne pokvarimo obstoječe urbanistične zasnove. Ob upoštevanju urbanističnih pogojev se zasnova stavbe nasloni tudi na osnovne akustične zakonitosti, saj je namen naloge zasnovati stavbo, ki zadosti vsem akustičnim zahtevam glasbene šole.