Dodatno leto

Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)

Pogoji za vpis v dodatno leto:

Po vpisanem 3. letniku univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Urbanizem, lahko naslednje študijsko leto študenti vpišejo DODATNO LETO, če  v času študija niso ponavljali letnika ali spremenili študijskega programa.

Vpisni postopek

Za odprtje vpisnega lista je potrebno poslati sporočilo na referat.fa@fa.uni-lj.si.

Do vpisnega lista študenti dostopajo v ŠIS-u (»VPIS – Vpisni list«). Na vpisnem listu je potrebno natančno preveriti pravilnost podatkov in jih po potrebi dopolniti ter podatke na koncu vnosa potrditi.

Vpisni stroški

Račun za plačilo vpisnine študent/-ka prejme po elektronski pošti. Do računa lahko dostopa tudi v svojem ŠIS-u.

Študentska izkaznica – pridobitev nalepke za vpisano študijsko leto

Študentsko izkaznico študent/-ka pošlje na naslov:

Fakulteta za arhitekturo
Referat za študentske zadeve

»ZA VPIS«

Zoisova 12
1000 Ljubljana

ali jo v kuverti oddaj v nabiralnik pred referatom.

Študentsko izkaznico z nalepko za vpisano študijsko leto študent/-ka prejme po navadni pošti.