Zaključek študija

Postopki v zvezi s prijavo in potrditvijo teme ter z zagovorom zaključnega dela na posameznih študijskih programih UL FA

Datumi pregledov in zagovorov zaključnih del so objavljeni v študijskih koledarjih posameznih študijskih smeri.

Zagovore zaključnih del je mogoče spremljati v koledarju dogodkov.

Oddaja elektronskih oblik pisnih zaključnih del in preverjanje podobnosti vsebine na UL FA