8. Kakšne so možnosti zaposlitve po končanem izobraževanju?

Možnosti za delo po zaključenem študiju je mnogo. Najpogosteje se študentiže med študijem, predvsem pa po njem, vključujejo v sodelovanje z arhitekturnimi ali urbanističnimi praksami, bodisi doma ali v svetu.

Možnosti za delo pa so  tudi sicer zelo široke. Mnogo arhitektov se vključuje v sodelovanja z nevladnimi organizacijami, z občinami, ministrstvi ali raziskovalnimi inštitucijami, nekateri vstopijo v področja oblikovanja, filma,  gledališča, spet drugi v pisanje o prostoru, nekateri po zaključku študija odprejo samostojne arhitekturne prakse. Na fakulteti za arhitekturo se študenti skozi projektni pristop k študiju in delu naučijo predvsem kreativnega pristopa k reševanju problemov – pa naj bodo ti prostorski, oblikovni, družbeni, ekonomski … Urbanisti pa zaradi svoje zelo široke palete znanja, ki se giblje v spektru med tehničnim in izrazito družbenimi vsebinami, zaposlitev najdejo v domačih ter mednarodnih arhitekturno – urbanističnih birojih, raziskovalnih institucijah, v razvojnih agencijah, občinah, ministrstvih in mednarodnih agencijah. Znanje o reševanju kompleksnih prostorskih vprašanj jim daje veliko zaposlitvenih možnosti v prihodnosti. Opremimo vas z orodji ine metodologijo za proaktivni razmislek o širokem spektru tematik in kreativne odgovore nanje.  

Možnosti za delo je torej veliko, je pa kot pri vseh drugih uspešnih poklicnih poteh, tudi tu pomembna zainteresiranost, odločenost in samoiniciativnost.