Mednarodne študijske prakse

Obveznosti predmetov Študijska praksa 2 (EMŠA), Študijska praksa (UŠU) in Študijska praksa (MŠU) se lahko opravljajo v tujini po podobnem ključu, usklajevanju in odobritvi Erasmus koordinatorja na FA kot se ureja opravljanje drugih študijskih obveznosti na izmenjavah v tujini. Študijske prakse v tujini se lahko opravljajo tudi kot dodatne obveznosti izven študijskih programov. Vsebina in narava tovrstnih udejstvovanj mora smiselno ustrezati določilom in pogojem, zapisanih v programih. Na doktorskem študiju arhitekture (DRŠA) razumemo obštudijsko prakso predvsem v smislu raziskovalne prakse v organizacijah in na institucijah z ustreznimi referencami.

Vse študijske prakse, tako tiste, ki sodijo v obveznosti študijskih programov kot obštudijske prakse, ki se jih študent v tujini udeležuje v lastni režiji, morajo biti vnaprej dogovorjene in potrjene s strani koordinatorja FA, sicer njihovo priznavanje in potrjevanje po vrnitvi ne bo mogoče!

Razpis za Erasmus+ študijske prakse za leto 2023/2024

Na podlagi razpisa UL zbiramo prijave za Erasmus+ praktično usposabljanje za upravičeno obdobje koriščenja od 1.9.2023 do 30.9.2024. Prijave se bodo zbirale sproti, do porabe sredstev. Prijavo na razpis lahko odda le študent, ki že ima izbranega delodajalca  in urejen Erasmus+ Študijski sporazum za praktično usposabljanje (LA for traineeship – v celoti izpolnjen in potrjen del ‘before mobility’) ter ob prijavi izkazuje izpolnjevanje razpisnih pogojev za celotni čas mobilnosti. Število odobrenih financiranih mesecev Erasmus+ mobilnosti (za študij in/ali praktično usposabljanje) je v okviru tega razpisa omejeno na 10 mesecev.

Študent lahko na Erasmus praktično usposabljanje oziroma pripravništvo odide tudi po zaključenem študiju pod naslednjimi pogoji: popolna prijava oddana in sprejeta pred zaključkom študija (pred zagovorom zaključnega dela), praktikant s prakso zaključi ne kasneje kot 12 mesecev po zaključku študija ali do izteka okvira financiranja (kar od tega nastopi prej). Izkazovanje študentskega statusa v tem primeru ni zahtevano.

Študent lahko izvede tudi več mobilnosti za praktično usposabljanje, pod pogojem, da ne gre za istega delodajalca in da vsaka mobilnost za praktično usposabljanje traja vsaj 2 meseca ali poleg Erasmus+ mobilnosti za praktično usposabljanje izvede tudi Erasmus+ mobilnost z namenom študija. Prijava mora biti oddana vsaj en mesec dni pred začetkom mobilnosti. Priloge k prijavi pošljite koordinatorju po e-pošti, koordinator bo podpisal Študijski sporazum kot zadnji, po prejemu dokumentacije. Študent mora pri urejanju pogodbe o financiranju z UL z dokazili izkazati veljavnost študentskega statusa za celotno obdobje bivanja v tujini, sicer opravljanje Erasmus prakse ni možno (razen v primeru, ko študent na prakso odhaja po zaključku študija). Ob prvotni prijavi se status ne preverja, vendar mora imeti študent urejen dostop do ŠiS-a, saj prijava poteka preko njega. Poleg tega se bodo izmenjevali le digitalni dokumenti, zato si mora študent predhodno urediti digitalni podpis z digitalnim potrdilom – brezplačno se to lahko uredi preko SIGEN-CA. Postopek je potrebno sprožiti na upravni enoti osebno (!), izdano pa je v dnevu ali dveh.

Za prijavo je potrebno izpolniti prijavni obrazec v ŠiS-u (prijavnico v ŠiSu najdete pod Prijava na izmenjavo, izberite ustrezno leto, vrsto mobilnosti: Erasmus+ mobilnost študentov za prakso), priloge (spodaj) pa poslati Erasmus koordinatorju na FA po epošti!

Obvezne priloge k prijavi poslane po e-pošti koordinatorju so:

  • Learning Agreement / Študijski sporazum za praktično usposabljanje, v celoti izpolnjen del Before mobility, podpisan s strani študenta in delodajalca,
  • motivacijsko pismo v slovenščini ali angleščini (do 2 A4 strani, ni predpisanega obrazca)
  • informacija o tem ali kandidat že ima digitalno potrdilo ali je šele sprožil postopek za pridobitev

Po prejemu prijav s strani FA bo UL služba za mednarodno sodelovanje in izmenjave študente obvestila o prejemu prijave in jim poslala navodila za oddajo spletne prijave za Erasmus+ finančno pomoč, ki jo morajo oddati vsaj 10 delovnih dni pred začetkom prakse.

The Erasmus call is also available in English language (below), for additional details please contact Erasmus coordinator at FA.

O drugih študijskih praksah v tujini (tudi v lastni režiji)

Med študijske prakse v tujini ne sodijo zgolj Erasmus praktična usposabljanja – ta so sicer najbolj pogosta, dodobra sistematizirana in tudi finančno podprta. Ker se Erasmus praktična usposabljanja vršijo le v Erasmus programskih državah, obstaja velika verjetnost, da želje in priložnosti presegajo ta nabor. V tem primeru je opravljanje študijskih praks v tujini možno pod podobnimi in smiselno prilagojenimi pogoji, ob zavedanju, da bo moral študent sam poskrbeti za financiranje ali se dogovoriti z delodajalcem za plačilo, ki bo pokrilo stroške bivanja in dela.

Opravljanje predmetov Študijska praksa v tujini in priznavanje obveznosti

V tujini opravljeni predmeti Študijska praksa 2 (EMŠA), Študijska praksa (UŠU) in Študijska praksa (MŠU) se priznavajo na enak način kot drugi predmeti, opravljeni v tujini in po Obveznih navodilih za izvajanje postopka priznavanja v tujini opravljenih obveznosti v programu ‘Erasmus’. Vsi, ki odhajate na študijsko prakso v tujini uporabite Erasmus+ obrazce pod točko 3. Kdor odhaja v okviru programa Erasmus+ izpolni nespremenjeni obrazec. Kdor odhaja na prakso izven Erasmus okvirov, v lastni režiji, iz obrazca pobriše oznake (v tekstu in grafiki), da gre za Erasmus program – vse ostalo pa ostaja nespremenjeno. V vseh primerih mora biti obrazec izpolnjen v celoti, vsaj v delu, ki je tisti hip aktualen (npr. pred izmenjavo, med izmenjavo ali po izmenjavi). Pred odhodom LA podpiše najprej študent, nato delodajalec in nazadnje še koordinator na FA. Da se opravljena praksa prizna za predmet Študijska praksa 2, morajo spodaj navedeni dokumenti izkazovati obdobje trajanja, ki ni krajše od 30 koledarskih dni za vse predmete študijskih praks. Za priznavanje v tujini opravljene prakse Erasmus koordinatorju na FA po vrnitvi oddate naslednjo dokumentacijo z vsemi pripadajočimi podpisi in žigi:

  • Učni sporazum za prakso – Learning agreement for Traineeships (obvezna sestavna dela: Before mobility in After mobility) – v celoti izpolnjena
  • Poročilo na do dveh A4 straneh o dejanskem delu in izkušnjah na praktičnem usposabljanju; ni posebnega obrazca